DOI:10.1038/s41586-020-2102-6
Published: 16 March 2020
"Highly porous nature of a primitive asteroid revealed by thermal imaging"

Authors

Tatsuaki Okada,
Tetsuya Fukuhara,
Satoshi Tanaka,
Makoto Taguchi,
Takehiko Arai,
Hiroki Senshu,
Naoya Sakatani,
Yuri Shimaki,
Hirohide Demura,
Yoshiko Ogawa,
Kentaro Suko,
Tomohiko Sekiguchi,
Toru Kouyama,
Jun Takita,
Tsuneo Matsunaga,
Takeshi Imamura,
Takehiko Wada,
Sunao Hasegawa,
Jörn Helbert,
Thomas G. Müller,
Axel Hagermann,
Jens Biele,
Matthias Grott,
Maximilian Hamm,
Marco Delbo,
Naru Hirata,
Naoyuki Hirata,
Yukio Yamamoto,
Seiji Sugita,
Noriyuki Namiki,
Kohei Kitazato,
Masahiko Arakawa,
Shogo Tachibana,
Hitoshi Ikeda,
Masateru Ishiguro,
Koji Wada,
Chikatoshi Honda,
Rie Honda,
Yoshiaki Ishihara,
Koji Matsumoto,
Moe Matsuoka,
Tatsuhiro Michikami,
Akira Miura,
Tomokatsu Morota,
Hirotomo Noda,
Rina Noguchi,
Kazunori Ogawa,
Kei Shirai,
Eri Tatsumi,
Hikaru Yabuta,
Yasuhiro Yokota,
Manabu Yamada,
Masanao Abe,
Masahiko Hayakawa,
Takahiro Iwata,
Masanobu Ozaki,
Hajime Yano,
Satoshi Hosoda,
Osamu Mori,
Hirotaka Sawada,
Takanobu Shimada,
Hiroshi Takeuchi,
Ryudo Tsukizaki,
Atsushi Fujii,
Chikako Hirose,
Shota Kikuchi,
Yuya Mimasu,
Naoko Ogawa,
Go Ono,
Tadateru Takahashi,
Yuto Takei,
Tomohiro Yamaguchi,
Kent Yoshikawa,
Fuyuto Terui,
Takanao Saiki,
Satoru Nakazawa,
Makoto Yoshikawa,
Seiichiro Watanabe,
& Yuichi Tsuda,